Завантажити ще

Особливості вступної кампанії-2024: 10 питань

Особливості вступної кампанії-2024: 10 питань
Фото: wikipedia.org

Ось-ось розпочнеться вступна кампанія для тих випускників шкіл, хто вирішив здобути вищу освіту в Україні. Кардинальних змін, порівняно з минулими роками, нова кампанія не має, але питання у абітурієнтів та їхніх батьків все одно виникають. Коротко про відповідає на найактуальніші з них.

1. Коли розпочинається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів?

Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження до них документів розпочнеться з 1 липня. Усі медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до дня, що передує закінченню прийому заяв. Прийом заяв та документів від абітурієнтів розпочнеться 19 липня та завершиться о 18:00 31 липня.

2. У які дати проводяться творчі конкурси?

Для тих, хто вступає на підставі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, реєстрація на участь у співбесідах проводиться з 3 липня до 18:00 10 липня (для вступу на бюджет) та з 3 липня до 18:00 25 липня (для вступу на контракт).

Усі творчі конкурси проводяться у кілька потоків з 8 до 19 липня включно. Інформація про терміни прийому заяв та документів для участі у творчих конкурсах оприлюднюється на офіційних сайтах вишів.

3. Коли з'являться рейтингові списки вступників?

Формування рейтингових списків абітурієнтів та надання рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання проводиться не пізніше 5 липня. Абітурієнти, які отримали рекомендації, мають виконати всі вимоги для зарахування до 18.00 8 серпня. Зарахування на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня.

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних чи юридичних осіб (контракт) проводиться не пізніше 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, проводиться не пізніше 17 серпня.

4. Які цьогорічні мінімальні конкурсні бали?

Для всіх спеціальностей, крім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі навчальний заклад визначає самостійно. Конкурсний бал для вступу розраховується переведенням тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою. Для вступу на кожну спеціальність для всіх тестових предметів встановлено вагові коефіцієнти.

Для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Фармація, промислова фармація», галузі знань «Охорона здоров'я» та для спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» конкурсний бал для вступу як на бюджет, так і на контракт не може бути меншим за 150 балів.

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим за 130 балів. Ця вимога не поширюється лише на дітей загиблих захисників України.

5. Чи можна вступати у 2024 році до вузів за квотами?

Квоти на зарахування до вузів – це кількість бюджетних місць за державним чи регіональним замовленням, на які може бути зарахована та чи інша категорія випускників. В українських вишах три квоти.

Квота-1: для прийому до вузу абітурієнтів, які мають право на вступ на підставі індивідуальної усної співбесіди та для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Квота-1 складає 10% або 30% (у переміщених вишах) від максимального обсягу держзамовлення чи регіонального замовлення.

Квота-2: для випускників, які на 24.02.2022 зареєстровані на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення чи адміністративного кордону. Або ті, хто переселився з таких територій після 24.02.2022 року, або абітурієнти з населених пунктів, віднесених до території активних бойових дій станом на 1 липня 2024 року, або зареєстровані у деокупованих після 1 січня 2024 року населених пунктах. Або внутрішні переселенці, які переселилися у рік вступу до вишу.

Ця квота складає від 10% до 40% від загального обсягу державного замовлення у переміщених вишах, вишах Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Квоти для іноземців: для абітурієнтів з-поміж іноземців, які прибувають на навчання в Україну за міжнародними договорами, та для українців з-за кордону, які не живуть постійно в Україні та мають свідоцтво закордонного українця.

Усі обсяги квот вказують на офіційному сайті ВНЗ.

6. Скільки заяв можна подавати до вузу?

Цього року для отримання ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування) абітурієнти, які бажають начатися на бюджеті, можуть подати до 5 заяв, контрактники – до 10 заяв. Усі заяви повинні мати свою пріоритетність – від 1 до 5, де 1- пріоритетна заява. У цій черговості розглядаються заяви на час вступу. Змінити пріоритетність після подання заяви не можна.

Пріоритетність застосовується лише під час зарахування на навчання на бюджетні місця у вишах.

7. Як формуються рейтингові списки?

Вони формуються за категоріями та джерелами фінансування у такій послідовності:

 1. Абітурієнти, які мають право на зарахування на місця державного чи регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди.
 2. Абітурієнти, які мають право на зарахування за квотою-2.
 3. Абітурієнти, які мають право на зарахування за квотою-1.
 4. Абітурієнти, що вступають на загальних умовах.

Усі абітурієнти, крім зазначених у пункті 1, розподіляються за рейтинговими списками:

 • за конкурсним балом (від більшого до меншого),
 • за пріоритетністю заяв (від першої до останньої),
 • за оцінками за предмет, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом (у разі двох або великих предметів з однаковими коефіцієнтами),
 • за наслідками розгляду мотиваційних листів.

Кінцеві рейтингові списки з кожної спеціальності у вишах будуть оприлюднені не пізніше 5 серпня.

8. Чи можуть вступати до вузів цього року випускники минулих років?

Так, випускники можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2021 року чи результати НМТ 2022 чи 2023 року. Сертифікати ЗНО/НМТ мають бути з предметів, передбачених правилами прийому ВНЗ до одного з цих років для відповідної спеціальності.

9. Чи застосовуються цього року регіональні коефіцієнти?

Так, якщо абітурієнт подає заяву до вишу регіону, визначеного державою як такого, що потребує підтримки.

Найбезпечніші регіони України мають коефіцієнт 1,0, а у регіонах, де навчання не має такого конформу, застосовується відповідний коефіцієнт при розрахунку конкурсного балу.

Простіше кажучи, в окремих регіонах України абітурієнтам буде автоматично підвищено конкурсний бал шляхом застосування регіонального коефіцієнта:

 • 1,07 – у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях;
 • 1,04 – у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також у Бучанському районі Київської області;
 • 1,00 – в інших регіонах та у столиці.

10. Чи є галузеві коефіцієнти?

Так, для розрахунку конкурсного балу деяких абітурієнтів застосовуватиметься галузевий коефіцієнт. Це стосується спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Загалом в Україні таких спеціальностей 64.

Галузевий коефіцієнт становить 1,02 для заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності з особливою підтримкою. Серед них – технічні, природні науки, будівництво та архітектура, електрична інженерія, військові науки, безпека, педагогіка тощо.