Загрузить еще

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРАТ "КП в Україні"

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРАТ

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП В УКРАЇНІ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП В УКРАЇНІ" повідомляє Вас, що 06 березня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ, зал для переговорів, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 06 березня 2017 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ, зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 год. 28 лютого 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 03 березня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ, приймальня Голови правління ПАТ "КП В УКРАЇНІ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –  Бречко Володимир Олександрович, Голова Наглядової ради ПРАТ "КП В УКРАЇНІ".

06 березня 2017 року ознайомлення  акціонерів з документами, необхідними  для прийняття рішень з питань  порядку денного відбувається  у місці проведення реєстрації  для участі у позачергових  загальних зборах та у місці  проведення позачергових  загальних  зборів акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових  загальних зборів акціонерів):

  1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".
  3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".
  4. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ" в новій редакції, у зв’язку з приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства.
  5. Уповноваження осіб на підписання Статуту в новій редакції та здійснення дій, щодо державної реєстрації змін до установчих документів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".

Також, з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, назначених на 06 березня 2017 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" за адресою: /.

Телефон для довідок: (044) 205-43-01.

ПРАТ "КП В УКРАЇНІ"

Новости по теме: КП в Украине