Загрузить еще

Факт. Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk

Факт. Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk
Фото: Инстаграм Поплавского

Презентовал его студентам - идейный вдохновитель, известный украинский тиктокер Михаил Поплавский.

По словам М. Поплавского, будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою звездную дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk - это инновационно и молодежно, это новый медиафеномен.

"Моя миссия - украинизировать Тик-Ток, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир.

Мы начинаем учить "с нуля" и по окончании вы сможете получить диплом. Университет культуры - это бренд, который покоряет мировое информационное пространство ", - акцентировал Михаил Поплавский.

Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

Фото: Инстаграм Михаила Поплавского

"Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и Тик-Ток держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то Тик-Ток это ваша тема. Нужно развивать себя, создавать свой бренд, а мы будем помогать вам в этом ",- обратилась к студентам Лилия Можаева.

Будущий тиктокер должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его.

"Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета ТikТоk. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша звездная дорога в ваших руках.

От вас зависит, как вы стартонете,  займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Я хочу, чтобы вы стали звездными выпускниками университета культуры, успешными и счастливыми украинцами, чтобы вами гордились родители, учителя, друзья и Михаил Поплавский.

Фото: Инстаграм Михаила Поплавского

Будьте на позитиве. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители. Счастья, добра вам и неистовой студенческой любви ",- сказал Михаил Поплавский

Как отметил спикер, обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

По завершении презентации молодежь и Михаил Поплавский сняли свой первый совместный тик-ток. После чего, М. Поплавский и руководители креативных групп, студдекан поставили свои никнеймы и автографы на масштабном баннере факультета ТikТоk, чтобы окончательно зафиксировать знаковое событие.

Фото: Инстаграм Михаила Поплавского
Фото: Инстаграм Михаила Поплавского
Фото: Инстаграм Михаила Поплавского

Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk

Вперше не тільки в Україні, а й у світі в Університеті культури започаткували трендовий проєкт – факультет ТikТоk.

Презентував його студентам -  ідейний натхненник, відомий український тіктокер Михайло Поплавський.

За словами М. Поплавського, майбутнє за соціальними мережами. Молодь повинна бути в тренді і творити свою зіркову дорогу через соцмережі. Факультет ТikТоk – це інноваційно та молодіжно, це новий медіафеномен.

"Моя місія – українізувати Тік-Ток, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ.

Ми розпочинаємо навчати "з нуля" і по закінченні ви зможете отримати диплом. Університет культури – це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір", – акцентував Михайло Поплавський.

Керівником проєкту "Тіктокери університету культури" стала випускниця вишу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Фото: Инстаграм Михаила Поплавского

"Університет культури та Михайло Поплавський завжди в тренді. Наразі світ дуже швидко розвивається, з’являються нові соцмережі, і Тік-Ток тримає лідируючі позиції. Якщо ви хочете бути лідерами по життю, то Тік-Ток це ваша тема. Потрібно розвивати себе, створювати свій бренд, а ми будемо допомагати вам у цьому", – звернулася до студентів Лілія Можаєва.

Майбутній тіктокер має відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його.

"Ми пишемо нову сторінку історії університету культури та факультету ТikТоk . Ви повинні бути лідерами і режисерами свого життя. Ваша зіркова дорога у ваших руках. Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу та реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти!

Я бажаю, щоб ви стали зірковими випускниками університету культури, успішними та щасливими українцями, щоб вами гордилися батьки, вчителі, друзі та Михайло Поплавський.

Фото: Инстаграм Михаила Поплавского

Будьте на позитиві. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі.

Щастя, добра, любові і шаленого студентського кохання", – сказав Михайло Поплавський.

Як зазначив спікер, навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету культури.

По завершенні презентації молодь і Михайло Поплавський зняли свій перший спільний тік-ток. Після чого, М. Поплавський і керівники креативних груп, студдекани поставили свої нікнейми та автографи на масштабному банері факультету ТikТоk, щоб остаточно зафіксувати знакову подію.

Фото: Инстаграм Михаила Поплавского
Фото: Инстаграм Михаила Поплавского
Фото: Инстаграм Михаила Поплавского

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине