Загрузить еще

Факт. Быстрее, выше, сильнее – чем полезны активные игры

Факт. Быстрее, выше, сильнее – чем полезны активные игры
Фото: Marko Milivojevic photography / pixnio.com

Привлекать ребенка к активному проведению досуга – важная цель для каждого родителя. Для этого необходимо с самого раннего возраста познакомить малыша с различными упражнениями, активными играми и другими видами физической нагрузки. Одним из самых простых и интересных способов привлечения ребенка к спорту является организация несложных спортивных игр, соревнования с товарищами на детской площадке.

Зам детям нужны спортивные забавы 

Спортивные игры для детей настолько полезны, что переоценить их роль в гармоничном развитии ребенка просто невозможно. Регулярная активность любого рода позволяет:

  • воспитывать смелость, выносливость и целеустремленность;
  • учится работать в команде;
  • улучшать физические данные;
  • тренировать способность спрогнозировать ситуацию;
  • вырабатывать навыки общения и уважение к сопернику.

Ну и, конечно, это отличный способ поддерживать высокий уровень иммунитета и чаще бывать на свежем воздухе.

Популярные игры для детей

Каждый родитель из собственного детства вспомнит немало подвижных игр. Для большинства из них нужен мяч, без которого не обходится детство ни одного ребенка. Мячик развивает силу и ловкость, тренирует глазомер, выносливость и помогает лучше ориентироваться в пространстве. В ручных играх мяч тренирует моторику пальцев, стимулирует нервные окончания.

Также будут полезны прыжки на скакалке, тренирующие вестибулярный аппарат и сердечно-сосудистую систему ребенка. Развить ловкость и меткость поможет дартс, городки или детские кегли, а пинг-понг и бадминтон из детской забавы могут быстро превратиться в увлечение на всю жизнь.


Швидше, вище, сильніше – чим корисні активні ігри

Залучати дитину до активного проведення дозвілля – важлива мета кожного батька. Для цього необхідно з раннього віку познайомити малюка з різними вправами, активними іграми та іншими видами фізичного навантаження. Одним із найпростіших та найцікавіших способів залучення дитини до спорту є організація нескладних спортивних ігор, змагання з товаришами на дитячому майданчику.

Зам дітям потрібні спортивні забави

Спортивні ігри для дітей настільки корисні, що переоцінити їхню роль у гармонійному розвитку дитини просто неможливо. Регулярна активність будь-якого роду дозволяє:

  • виховувати сміливість, витривалість та цілеспрямованість;
  • навчається працювати у команді;
  • покращувати фізичні дані;
  • тренувати здатність спрогнозувати ситуацію;
  • виробляти навички спілкування та повагу до суперника.

Ну і, звісно, ​​це чудовий спосіб підтримувати високий рівень імунітету та частіше бувати на свіжому повітрі.

Популярні ігри для дітей

Кожен з власного дитинства згадає чимало рухливих ігор. Для більшості з них потрібний м'яч, без якого не обходиться дитинство жодної дитини. М'ячик розвиває силу і спритність, тренує окомір, витривалість і допомагає краще орієнтуватися у просторі. У ручних іграх м'яч тренує моторику пальців, стимулює нервові закінчення.

Також будуть корисні стрибки на скакалці, що тренують вестибулярний апарат та серцево-судинну систему дитини. Розвинути спритність і влучність допоможе дартс, містечка чи дитячі кеглі, а пінг-понг та бадмінтон із дитячої забави можуть швидко перетворитися на захоплення на все життя.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Новости по теме: спорт Дети Игры