Президенту України В. Ющенку Комментарии: 6

Звернутися до Вас особисто як до гаранта Конституцiї України з цим листом нас нагально змушує ситуацiя, що складається навколо так званих «депутатiв-сумiсникiв», якi  протиправно займають у парламентi мiсця тих, хто здатен працювати над вдосконаленням законодавчої та нормативної бази.

Робота законодавчої гiлки влади України є предметом справедливої критики у суспiльствi. Громадяни України не вiдчувають впливу Верховної Ради на складнi процеси, що вiдбуваються в життi країни. Через це довiра до парламенту знаходиться на катастрофiчно низькому рiвнi.

Але, погодьтесь, навiть за таких умов шокують факти, коли порушують законодавство власне народнi обранцi, якi за рахунок простих громадян мають створювати i вдосконалювати законодавчу та нормативну базу. Один iз прикладiв, що найбiльш вражає, - народний депутат вiд БЮТ, бiзнесмен, мiльярдер Костянтин Жеваго.

Саме iнтересами власного великого бiзнесу, а не iнтересами виборцiв керується К.Жеваго. Вiн є одним iз рекордсменiв з пропуску пленарних засiдань Верховної Ради, жодного разу за понад 11 рокiв К. Жеваго не брав участi у розробцi законопроектiв, не пiдготував жодного депутатського запиту. Це й не дивно - бiзнесмен з депутатським мандатом Жеваго є керiвником великих  бiзнесових структур, примiром, потужної гiрничорудної компанiї FERREXPO (зареєстрована в Швейцарiї), в якiй вiн починаючи з 1 листопада 2008 року займає посаду виконавчого директора.

Це є грубим порушенням чинного законодавства, бо вiдповiдно до ст. 78 Конституцiї України народнi депутати України не можуть мати iншого представницького мандата, бути на державнiй службi, обiймати iншi оплачуванi посади, займатися iншою оплачуваною або пiдприємницькою дiяльнiстю (крiм викладацької, наукової та творчої), входити до складу керiвного органу чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку.

Крiм цього, вiдповiдно до ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» народнi депутати не можуть входити до складу керiвного органу пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку. Виходячи з вимог чинного законодавства, громадянин К.В. Жеваго у двадцятиденний строк мав скласти повноваження народного депутата України. Проте вiд дати початку його роботи на посадi виконавчого директора

FERREXPO сплинуло понад 10 мiсяцiв, а заяви про складення депутатського мандату Жеваго не зробив.

Вiдзначимо, що свою позицiю щодо так званих «депутатiв-сумiсникiв» чiтко виклав Конституцiйний суд України в своєму  рiшеннi №1-5/2008 вiд 29.01.2008, де зазначено, що (цитуємо) «народнi депутати України, як представники українського народу в єдиному органi законодавчої влади в Українi, здiйснюють свої повноваження на постiйнiй основi. У системному зв’язку з таким приписом перебувають положення, якi стосуються дострокового припинення повноважень народного депутата України, пiдстави для якого визначенi в частинi другiй статтi 81 Конституцiї України. Однiєю з пiдстав дострокового припинення повноважень є недотримання вимог щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi. Несумiснiсть зумовлена природою вiдповiдного представництва, участю депутата у здiйсненнi законодавчої влади, полiтичним характером його дiяльностi тощо. Вимога щодо несумiсностi є складовою статусу народного депутата України, однiєю з ознак його мандата, яка полягає у встановленнi безпосередньої заборони поєднання мандата народного депутата України з роботою на iншiй посадi. Недотримання цiєї вимоги є порушенням частини другої статтi 78 Конституцiї України».

Особливо вiдзначимо той факт, що, працюючи на посадi виконавчого директора FERREXPO, К. Жеваго отримав у минулому роцi дохiд в розмiрi 64 тисячi доларiв, який вiн не задекларував у вiдповiдному до законодавства України порядку. Таким чином, є всi пiдстави стверджувати, що для пана Жеваго взагалi не iснує будь-яких моральних та етичних норм. Вищевикладене свiдчить не лише про надзвичайний цинiзм К. Жеваго, а й про порушення ним чинного законодавства. Фактично пан Жеваго є кримiнальним злочинцем.

У згаданiй вище 78-й статтi Основного закону України наголошується: «У разi виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку дiяльнiсть або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України».

Ми не маємо сумнiву у тому, що в добровiльному порядку пан Жеваго не має намiру складати повноваження народного депутата, як того вимагає Конституцiя та Закон України «Про статус народного депутата». Через це ми сподiваємося на те, що Ви як Президент України, як гарант Конституцiї України особисто забезпечите виконання Основного закону України та посприяєте достроковому позбавленню повноважень народного депутата К. Жеваго. Ми впевненi, що за Вашої особистої пiдтримки це принципове питання буде вирiшене вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

 

З повагою, голова Асоцiацiї захисту прав громадян Володимир Лесик.

Политика

Кравчук:  Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде
Кравчук: "Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде" 111 1

Бывший глава государства считает, что официальному Киеву придется пойти на большие уступки.

США направили в Венесуэлу еще три самолета с гуманитаркой
США направили в Венесуэлу еще три самолета с гуманитаркой 24

Местная оппозиция приветствовала инициативу Вашингтона.

Азаров о последней встрече с Януковичем:  Разговор был достаточно трудный и тяжелый
Азаров о последней встрече с Януковичем: "Разговор был достаточно трудный и тяжелый" 511

Бывшие первые лица Украины обсуждали Евромайдан, который привел к их побегу из страны.

Экономика

За утечку данных Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф
За утечку данных Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф 275 3

Инцидентом занялись в Федеральной торговой комиссии США.

Испытано на себе: чем могут помочь тренинги личностного роста
Испытано на себе: чем могут помочь тренинги личностного роста 624

Корреспондент "КП" решила, что в жизни нужно что-то менять и отправилась на коучинг.

Дорогие платежки: пять причин, почему так много
Дорогие платежки: пять причин, почему так много 3781 10

Украинцы массово жалуются на подорожавшую коммуналку. Отвечаем на самые распространенные вопросы о том, что повлияло на суммы в платежках.

Общество

В Украине начали расцветать первые одуванчики
В Украине начали расцветать первые одуванчики 411 1

Теплая погода заставляет растения наполняться соками жизни.

В Одесской области после прививки умер шестимесячный ребенок
В Одесской области после прививки умер шестимесячный ребенок 1332 4

Грудничку ввели вакцину "Инфанрикс Гекс" и он не выжил.

Посла Ватикана во Франции заподозрили в сексуальных домогательствах
Посла Ватикана во Франции заподозрили в сексуальных домогательствах 228 1

Луиджи Вентура подозревается в непристойном поведении в отношении к младшему сотруднику парижской мэрии.

Спорт

Назван возможный соперник Александра Усика
Назван возможный соперник Александра Усика 255 1

Следующий бой украинского боксера должен состоятся 18 мая в США.

Гимнастка Ольга Стражева: от олимпийского золота до скитаний в поисках спортзала
Гимнастка Ольга Стражева: от олимпийского золота до скитаний в поисках спортзала 593 1

"КП" в Украине" поговорила со спортсменкой из Запорожья, входившей в состав последней олимпийской команды СССР.

 Днепр  обыграл запорожцев на последних секундах
"Днепр" обыграл запорожцев на последних секундах 219

Матч-дерби позволил хозяевам вернуться в тройку лидеров.