Сегодня 26 сентября +23°C

Президенту України В. Ющенку Комментарии: 6

Звернутися до Вас особисто як до гаранта Конституцiї України з цим листом нас нагально змушує ситуацiя, що складається навколо так званих «депутатiв-сумiсникiв», якi  протиправно займають у парламентi мiсця тих, хто здатен працювати над вдосконаленням законодавчої та нормативної бази.

Робота законодавчої гiлки влади України є предметом справедливої критики у суспiльствi. Громадяни України не вiдчувають впливу Верховної Ради на складнi процеси, що вiдбуваються в життi країни. Через це довiра до парламенту знаходиться на катастрофiчно низькому рiвнi.

Але, погодьтесь, навiть за таких умов шокують факти, коли порушують законодавство власне народнi обранцi, якi за рахунок простих громадян мають створювати i вдосконалювати законодавчу та нормативну базу. Один iз прикладiв, що найбiльш вражає, - народний депутат вiд БЮТ, бiзнесмен, мiльярдер Костянтин Жеваго.

Саме iнтересами власного великого бiзнесу, а не iнтересами виборцiв керується К.Жеваго. Вiн є одним iз рекордсменiв з пропуску пленарних засiдань Верховної Ради, жодного разу за понад 11 рокiв К. Жеваго не брав участi у розробцi законопроектiв, не пiдготував жодного депутатського запиту. Це й не дивно - бiзнесмен з депутатським мандатом Жеваго є керiвником великих  бiзнесових структур, примiром, потужної гiрничорудної компанiї FERREXPO (зареєстрована в Швейцарiї), в якiй вiн починаючи з 1 листопада 2008 року займає посаду виконавчого директора.

Це є грубим порушенням чинного законодавства, бо вiдповiдно до ст. 78 Конституцiї України народнi депутати України не можуть мати iншого представницького мандата, бути на державнiй службi, обiймати iншi оплачуванi посади, займатися iншою оплачуваною або пiдприємницькою дiяльнiстю (крiм викладацької, наукової та творчої), входити до складу керiвного органу чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку.

Крiм цього, вiдповiдно до ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» народнi депутати не можуть входити до складу керiвного органу пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку. Виходячи з вимог чинного законодавства, громадянин К.В. Жеваго у двадцятиденний строк мав скласти повноваження народного депутата України. Проте вiд дати початку його роботи на посадi виконавчого директора

FERREXPO сплинуло понад 10 мiсяцiв, а заяви про складення депутатського мандату Жеваго не зробив.

Вiдзначимо, що свою позицiю щодо так званих «депутатiв-сумiсникiв» чiтко виклав Конституцiйний суд України в своєму  рiшеннi №1-5/2008 вiд 29.01.2008, де зазначено, що (цитуємо) «народнi депутати України, як представники українського народу в єдиному органi законодавчої влади в Українi, здiйснюють свої повноваження на постiйнiй основi. У системному зв’язку з таким приписом перебувають положення, якi стосуються дострокового припинення повноважень народного депутата України, пiдстави для якого визначенi в частинi другiй статтi 81 Конституцiї України. Однiєю з пiдстав дострокового припинення повноважень є недотримання вимог щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi. Несумiснiсть зумовлена природою вiдповiдного представництва, участю депутата у здiйсненнi законодавчої влади, полiтичним характером його дiяльностi тощо. Вимога щодо несумiсностi є складовою статусу народного депутата України, однiєю з ознак його мандата, яка полягає у встановленнi безпосередньої заборони поєднання мандата народного депутата України з роботою на iншiй посадi. Недотримання цiєї вимоги є порушенням частини другої статтi 78 Конституцiї України».

Особливо вiдзначимо той факт, що, працюючи на посадi виконавчого директора FERREXPO, К. Жеваго отримав у минулому роцi дохiд в розмiрi 64 тисячi доларiв, який вiн не задекларував у вiдповiдному до законодавства України порядку. Таким чином, є всi пiдстави стверджувати, що для пана Жеваго взагалi не iснує будь-яких моральних та етичних норм. Вищевикладене свiдчить не лише про надзвичайний цинiзм К. Жеваго, а й про порушення ним чинного законодавства. Фактично пан Жеваго є кримiнальним злочинцем.

У згаданiй вище 78-й статтi Основного закону України наголошується: «У разi виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку дiяльнiсть або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України».

Ми не маємо сумнiву у тому, що в добровiльному порядку пан Жеваго не має намiру складати повноваження народного депутата, як того вимагає Конституцiя та Закон України «Про статус народного депутата». Через це ми сподiваємося на те, що Ви як Президент України, як гарант Конституцiї України особисто забезпечите виконання Основного закону України та посприяєте достроковому позбавленню повноважень народного депутата К. Жеваго. Ми впевненi, що за Вашої особистої пiдтримки це принципове питання буде вирiшене вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

 

З повагою, голова Асоцiацiї захисту прав громадян Володимир Лесик.

Политика

США ввели санкции против банков КНДР
США ввели санкции против банков КНДР 33

Под экономические ограничения попали восемь учреждений.

Гужва: следствие по делу о вымогательстве закончено
Гужва: следствие по делу о вымогательстве закончено 38

В ближайшее время материалы передадут в суд.

В полиции объяснили, как грабитель Березы оказался в реанимации
В полиции объяснили, как грабитель Березы оказался в реанимации 690 1

Правоохранители подтвердили, что подозреваемый был избит, но пока неизвестно кем.

Общество

В Иране завели дело на Павла Дурова
В Иране завели дело на Павла Дурова 85

Местным правоохранителям не нравится, что Telegram пользуется большой популярностью среди боевиков "Исламского государства".

Ко Дню защитника школам рекомендовали показать детям фильм  УПА. Третья сила
Ко Дню защитника школам рекомендовали показать детям фильм "УПА. Третья сила" 176

Министерство образования одобрило мероприятия, предложенные Украинским институтом национальной памяти.

Когда весь мир у твоих лап
Когда весь мир у твоих лап 26

Супруги из Киева спасли собаку в Индии. Теперь она не только путешествует с новой семьей, но и "рассказывает" о своих приключениях в соцсетях.

Светская хроника и ТВ

Оксимирон и Би-2 записали совместный трек
Оксимирон и Би-2 записали совместный трек [видео]

Сингл войдет альбом "Горизонт событий".

Ушедшая из жизни звезда  Возвращения Мухтара  проклинала свою роль
Ушедшая из жизни звезда "Возвращения Мухтара" проклинала свою роль [фото]

Наталья Юнникова жаловалась, что после сериала ее больше не приглашают сниматься.

Жена Виталия Кличко анонсировала концертный тур по Германии
Жена Виталия Кличко анонсировала концертный тур по Германии [фото, видео] 146

43-летняя Наталья Кличко продолжает строить профессиональную карьеру певицы.

Спорт

 Динамо  прогнозируют минимальную победу при пустых трибунах
"Динамо" прогнозируют минимальную победу при пустых трибунах 19

Из-за сумасшествия фанатов "Партизана" теперь сербский клуб вынужден играть в Лиге Европы без зрителей.

Агент:  У Ярмоленко сейчас такой график, что он сам не понимает, прошла ли адаптация
Агент: "У Ярмоленко сейчас такой график, что он сам не понимает, прошла ли адаптация" 342

Вадим Шаблий рассказал, как обустроился в дортмундской "Боруссии" экс-капитан киевского "Динамо"

Первый призер  Игр непокоренных :  Неожиданно превзошел свой максимальный результат
Первый призер "Игр непокоренных": "Неожиданно превзошел свой максимальный результат" 219

Сейчас у Украины еще две медали: золото нашей сборной принес Олег Зимников, серебро - Александр Ткаченко.