Загрузить еще

Факт. Где выгодно приобретать канцтовары

Факт. Где выгодно приобретать канцтовары

Выбираем быстро и удобно

Перейдя по ссылке https://auchan.ua/kanceljarskie-tovary/, сможете быстро и удобно выбрать нужные канцтовары. После этого вам останется лишь сделать заказ, оплатить его банковской картой, а затем забрать в удобное время в ближайшем пункте обслуживания клиентов. Также вы можете воспользоваться услугами "Новой Почты" — партнера сети магазинов "АШАН".

Чек-лист покупок на сентябрь

Согласовывайте покупку с ребенком, его предпочтениями — выбирать должен тот, кто будет пользоваться. Конечно, итоговый список будет зависеть и от возраста школьника. Так, например, выпускнику уже не понадобятся тетради в косую линию. Поэтому стоит скорректировать чек-лист под потребности конкретно вашего ребенка. Итак, в список покупок добавляем:

 • тетради соответствующего объема. Также к ним понадобятся обложки. Чаще всего учителя требуют пару тетрадей на каждый предмет с разным количеством страниц — для потоковых занятий и отдельно для контрольных работ. Для музыкальных занятий нужна специальная нотная тетрадь;
 • синие ручки. Первоклассникам следует покупать только шариковые. Дети постарше уже могут пользоваться гелевыми и масляными ручками;
 • набор цветных и пара простых карандашей;
 • ножницы и клей в стике;
 • точилку с контейнером, резинки для стирания, а также корректор белого цвета для исправления помарок;
 • принадлежности для хранения канцелярии — пенал, а также вместительную папку для хранения тетрадей, контурных карт и альбомов;
 • дневник с обложкой, если он в мягком переплете. Пусть дневник перестал быть обязательным, но для самоорганизации ребенка он не будет лишним;
 • личный блокнот для заметок, особенно, если ребенок не будет пользоваться стандартным дневником;
 • линейку, транспортир, циркуль и прочие предметы необходимы для геометрии или черчения;
 • калькулятор, если младшекласснику будет удобнее пользоваться механическим, а не электронным на смартфоне;
 • альбомом для рисования, а также материалы для поделок школьникам младших классов — цветную бумагу и картон, пластилин.

Возможно, позже понадобится что-то добавить к этому списку согласно требованию учителей, но эта та база, которая точно потребуется на занятиях.


Де вигідно купувати канцтовари

Дитину потрібно зібрати в школу і йому, звичайно ж, потрібно підготувати все необхідне до початку занять. Купити канцтовари для школярів будь-якого віку можна в всеукраїнської мережі магазинів "АШАН" за кілька кроків.

Вибираємо швидко і зручно

Перейшовши за посиланням https://auchan.ua/kanceljarskie-tovary/, зможете швидко і зручно вибрати потрібні канцтовари. Після цього вам залишиться лише зробити замовлення, оплатити його банківською карткою, а потім забрати в зручний час в найближчому пункті обслуговування клієнтів. Також ви можете скористатися послугами "Нової Пошти" - партнера мережі магазинів "АШАН".

Чек-лист покупок на вересень

Погоджуйте покупку з дитиною, його перевагами - вибирати повинен той, хто буде користуватися. Звичайно, підсумковий список буде залежати і від віку школяра. Так, наприклад, випускнику вже не знадобляться зошити в косу лінію. Тому варто скорегувати чек-лист під потреби конкретно вашої дитини. Отже, в список покупок додаємо:

 • зошити відповідного обсягу. Також до них знадобляться обкладинки. Найчастіше вчителі вимагають пару зошитів на кожен предмет з різною кількістю сторінок - для потокових занять і окремо для контрольних робіт. Для музичних занять потрібна спеціальна нотний зошит;
 • сині ручки. Першокласникам слід купувати тільки кулькові. Старші діти вже можуть користуватися гелів і олійними ручками;
 • набір кольорових і пара простих олівців;
 • ножиці і клей в стик;
 • точилку з контейнером, гумки для стирання, а також коректор білого кольору для виправлення помарок;
 • приналежності для зберігання канцелярії - пенал, а також містку папку для зберігання зошитів, контурних карт і альбомів;
 • щоденник з обкладинкою, якщо він в м'якій палітурці. Нехай щоденник перестав бути обов'язковим, але для самоорганізації дитини він не буде зайвим;
 • особистий блокнот для заміток, особливо, якщо дитина не буде користуватися стандартним щоденником;
 • лінійку, транспортир, циркуль і інші предмети необхідні для геометрії або креслення;
 • калькулятор, якщо учнів молодших класів буде зручніше користуватися механічним, а не електронним на смартфоні;
 • альбомом для малювання, а також матеріали для виробів школярам молодших класів - кольоровий папір та картон, пластилін.

Можливо, пізніше знадобиться щось додати до цього списку згідно з вимогою вчителів, але це та база, яка точно буде потрібно на заняттях.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Новости по теме: Школьники Школы