17 октября
Загрузить еще

Факт. Домашний спортзал во время карантина. Лучшие упражнения для живота

Факт. Домашний спортзал во время карантина. Лучшие упражнения для живота

Если вы еще не обзавелись привлекательной фигурой, то самое время узнать подробнее про упражнения для плоского животика, делать их можно дома, причем многие,  даже не вставая со стула. Подробнее об этом расскажет EVA Blog в этой статье.

 

Дыхательная гимнастика для красивого живота

Дыхательные упражнения, среди которых и знаменитое упражнение вакуум, помогают расщепить жировые клетки, притупить чувство голода, добавить вашему организму бодрости. Учтите, что дыхательная гимнастика делается натощак, лучше всего утром.

Встаньте ровно, руки поставьте на талию, а ноги – прыжком на ширину плеч. Если вам нравится следить за дыханием, то одну руку поместите на проблемную зону. На вдохе – округлите пресс, на выдохе втяните. Важно слишком не напрягаться и делать размеренно. Занимайтесь такой активностью 2 минуты.

Следующие 10 минут повторяйте ту же технику, лишь делайте вдох и выдох не до конца, сейчас самое время максимально напрягать пресс.

Упражнения на стуле – быстро и просто

Дома перед телевизором или во время удаленной работы тоже можно достичь отменной физической формы. Сперва разомнитесь:

 1. положите руки на колени, усевшись на край стула;
 2. плавно отведите корпус назад, ощущая, как работают мышцы пресса. Не переносите вес тела на спинку;
 3. неспешно вернитесь к начальному положению;
 4. сделайте 10 повторений.

Простое подтягивание колена к груди позитивно влияет на прокачку мышц (как прямых, так и косых), при этом даже захватывая бедра. Для выполнения:

 1. расположитесь сидя;
 2. согните ногу в коленном суставе, приведите к груди и обхватите руками, сидите так 3 секунды;
 3. верните ногу;
 4. сделайте по 15 раз для каждой ноги.

Перед тем, как делать подтягивание коленей с выпрямлением убедитесь, что стул устойчив:

 1. откиньтесь на спинку, ноги держите вместе;
 2. подтяните колени к груди на 3 секунды;
 3. выпрямите ноги на 3 секунды;
 4. медленно согните, подведите к груди и вновь выпрямите;
 5. цикл сгибаний-разгибаний сделайте 10 раз.

"Ножницы" помогут проработать нижний пресс, позитивно повлияют и на бедра:

 1. держитесь за сиденье сбоку, откиньтесь на спинку;
 2. приподнимите прямые ноги, сводите и разводите их с перекрещиванием;
 3. выполняйте минуту.

Упражнения на стуле – просты и эффективны, непременно делайте такие физкультминутки во время рабочего перерыва или просмотра сериалов.


Домашній спортзал під час карантину. Кращі вправи для живота

Про плоский живіт, на якому видно пропрацьований м'язовий рельєф, мріють багато дівчат. Якщо ви ще не маєте привабливу фігуру, то саме час дізнатися докладніше про вправи для плоского животика. Робити їх можна вдома, причому часто навіть не встаючи зі стільця. Детальніше про це розповість EVA Blog у цій статті.

 

Дихальна гімнастика для красивого живота

Дихальні вправи, серед яких і знаменита вправа вакуум, допомагають розщепити жирові клітини, притупити почуття голоду, додати вашому організму бадьорості. Врахуйте, що дихальна гімнастика робиться натще, краще за все вранці.

Встаньте рівно, руки поставте на талію, а ноги — стрибком на ширину плечей. Якщо вам подобається стежити за диханням, то одну руку помістіть на проблемну зону. На вдосі округліть прес, на видиху — втягніть. Важливо не надто напружуватися і робити розмірено. Займайтеся такою активністю 2 хвилини.

Наступні 10 хвилин повторюйте ту ж техніку, лише робіть вдих і видих не до кінця, зараз саме час максимально напружувати прес.

Вправи на стільці: швидко і просто

Вдома перед телевізором або під час віддаленої роботи теж можна досягти відмінної фізичної форми. Спершу розімніться:

 1. покладіть руки на коліна та сядьте на край стільця;
 2. плавно відведіть корпус назад, відчуваючи, як працюють м'язи преса, не переносьте вагу тіла на спинку;
 3. неспішно поверніться до початкового стану;
 4. зробіть 10 повторень.

Просте підтягування коліна до грудей позитивно впливає на прокачку м'язів (як прямих, так і косих), при цьому навіть захоплюючи стегна. Для виконання:

 1. розташуйтеся сидячи;
 2. зігніть ногу в колінному суглобі, приведіть до грудей і обхопіть руками, сидите так 3 секунди;
 3. поверніть ногу;
 4. зробіть по 15 разів для кожної ноги.

Перед тим як робити підтягування колін з випрямленням, переконайтеся, що стілець стійкий:

 1. відкиньтеся на спинку, ноги тримайте вкупі;
 2. підтягніть коліна до грудей на 3 секунди;
 3. випряміть ноги на 3 секунди;
 4. повільно зігніть, підведіть до грудей і знову випряміть;
 5. цикл згинань-розгинань зробіть 10 разів.

"Ножиці" допоможуть пропрацювати нижній прес, позитивно вплинуть і на стегна:

 1. тримайтеся за сидіння збоку, відкиньтеся на спинку;
 2. підніміть прямі ноги, зводьте і розводьте їх із перехрещуванням;
 3. виконуйте одну хвилину.

Вправи на стільці прості й ефективні. Неодмінно робіть такі фізкультхвилинки під час робочої перерви або перегляду серіалів.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Новости по теме: Красота похудение