Факт. Как определить какой мощности нужен кондиционер?

Факт. Как определить какой мощности нужен кондиционер?

Сложность представляет выбор кондиционера: слишком мощные устройства работают впустую, а маломощные кондиционеры выходят из строя, пытаясь охладить воздух в помещении, для него не подходящем. Выбрать подходящее устройство можно из ассортимента, который предлагает интернет магазин по продаже кондиционеров в Киеве, с доставкой по Украине.

Виды кондиционеров

Кондиционеры подразделяются на моноблоки и сплит-системы с внутренним и внешним блоком. Моноблоки встречаются в офисах - их устанавливают в окнах. Массово используются сплит-системы - они менее шумны, оснащены большим количеством функций, мощны при экономии электричества. Отличаются устройства местом установки:

 • настенные - используют в квартирах небольшой площади
 • напольно-потолочные - устанавливают в торгово-офисных комплексах

Какой выбрать кондиционер

Важный фактор выбора кондиционера - используемая технология охлаждения и нагрева воздуха. Есть два вида устройств:

 1. Линейные: работают в режиме старт-стоп: либо на полной мощности, либо выключены. Такая работа изнашивает внутренние детали компрессора, а люди ощущают перепады температур
 2. Инверторные: работают на пониженных частотах, мощность изменяется плавно. Благодаря этому температура поддерживается в указанных пределах, а инвертор экономит энергию, не тратя попусту собственные ресурсы. Уровень шума у них ниже.

Мощность кондиционера

Мощность производитель указывает на упаковке, единица измерения - британские тепловые единицы (БТЕ). Важно подобрать адекватные комнате параметры кондиционера. Поэтому главный фактор определения мощности кондиционера - площадь комнаты: на 10 кв. м. нужен 1 кВт мощности.

Также необходимо учесть:

 • высоту потолков - чем больше высота, тем мощнее устройство
 • площадь остекления и солнечная сторона - учитываются теплопотери и нагрев солнца
 • количество жильцов - 2 человека добавляют 200 Вт к мощности
 • этажность - квартиры под крышей активно нагреваются

Як визначити потрібну потужність кондиціонеру?

Основа сприятливого мікроклімату в громадських будівлях і в квартирах - якісне кондиціонування приміщення. Складність представляє вибір кондиціонера: занадто потужні пристрої працюють даремно, а малопотужні кондиціонери виходять з ладу, намагаючись охолодити повітря в приміщенні, для нього не підходящому. Вибрати відповідний пристрій можна з асортименту, який пропонує інтернет магазин з продажу кондиціонерів в Києві, з доставкою по Україні.

Види кондиціонерів

Кондиціонери поділяються на моноблоки і спліт-системи з внутрішнім і зовнішнім блоком. Моноблоки зустрічаються в офісах - їх встановлюють у вікнах. Масово використовуються спліт-системи - вони менш шумні, оснащені великою кількістю функцій, потужні при економії електрики. Відрізняються пристрої місцем втановлення:

 • Настінні - використовують в квартирах невеликої площі
 • Напольно-стельові - встановлюють в торгово-офісних комплексах

 Який вибрати кондиціонер

Важливий фактор вибору кондиціонера - технологія яка використовується для охолодження і нагріву повітря. Існує два види пристроїв:

 1. Лінійні: працюють в режимі старт-стоп: або на повній потужності, або вимкнені. Така робота зношує внутрішні деталі компресора, а люди відчувають перепади температур
 2. Інверторні: працюють на знижених частотах, потужність змінюється плавно. Завдяки цьому температура підтримується в зазначених межах, а інвертор економить енергію, не витрачаючи даремно власні ресурси. Рівень шуму у них нижче.

Потужність кондиціонера

Потужність виробник вказує на упаковці, одиниця виміру - британські теплові одиниці (БТЕ). Важливо підібрати адекватні кімнаті параметри кондиціонера. Тому головний фактор визначення потужності кондиціонера - площа кімнати: на 10 кв. м. потрібен 1 кВт потужності.

Також необхідно врахувати:

 • висоту стель - чим більше висота, тим потужніше пристрій
 • площа скління і сонячна сторона - враховуються тепловтрати і нагрівання сонця
 • кількість мешканців - 2 людини додають 200 Вт до потужності
 • поверховість - квартири під дахом активно нагріваються

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях