Ответы к школьному тесту по украинскому языку и литературе [Часть 2]

Ответы к школьному тесту по украинскому языку и литературе [Часть 2]

Комментарии: 2

Частина 2

Українська література

40. Рядки

Радуйся, ой радуйся, земле

Син Божий народився

взято з твору, що належить до

А календарно-обрядових пісень

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2001. – С. 7.

Українська література: Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року: У 3-х част./Автор-упорядник Р.В.Мовчан. – Частина третя (9 – 11 класи). – К.: Генеза, 2003. – С. 3 – 13.

41. Висловлення зі «Слова про Ігорів похід» «Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути. Так всядьмо, браття, на свої бистрії коні та на Дін синій поглянем» належить

Г Ігореві

Джерела пружно бють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу/ Уклав Борис Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – С. 34 – 49.

42. Мораль у байках Григорія Сковороди названа автором

Г «сила»

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 72.

43. Характеристика «Золото не дівка! […] Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна - яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, яка рукодільниця, що й себе і матір свою на світі держить…» стосується

В Наталки Наталка Полтавка» Івана Котляревського)

Джерела пружно бють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу/ Уклав Борис Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – С. 133 – 156.

44. «Енеїда» Івана Котляревського написана

А ямбом

Джерела пружно бють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу/ Уклав Борис Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – С. 88 – 133.

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 107.

45. Пєса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» починається піснею

А «Віють вітри, віють буйні…»

Джерела пружно бють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу/ Уклав Борис Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – С. 133 – 156.

46. Прочитайте уривок поезії Тараса Шевченка, визначте, кому він присвячений.

Замовк неборака, сиротами кинув

І гори, і море, де вперше витав,

Де ватагу пройдисвіта

Водив за собою, -

Все осталось, все сумує,

Як руїни Трої.

Все сумує, - тільки слава

Сонцем засіяла.

Не вмре кобзар, бо навіки

Його привітала.

В Іванові Котляревському

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 85 – 109.

47 Прочитайте уривок, визначте автора та використані поетичні фігури.

Народе мій, замучений, розбитий,

Мов паралітик той на роздорожжу,

Людським презирством, ніби струпом, вкритий!

Твоїм будущим душу я тривожу,

Від сорому, який нащадків пізніх

Палитиме, заснути я не можу.

В Іван Франко, інверсія, риторичне звертання

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 138 – 140.

Українська література: Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року: У 3-х част./Автор-упорядник Р.В.Мовчан. – Частина третя (9 – 11 класи). – К.: Генеза, 2003. – С. 148 – 188.

48. Рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ» «Слава! Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям Славапройняті

В їдким сарказмом

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 212 – 217.

49. «Чорна рада» Пантелеймона Куліша

А історичний роман

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 285 – 293.

50. Боротьба за гетьманську булаву в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» точиться між

Г Сомком і Брюховецьким

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 285 – 293.

Джерела пружно бють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу/ Уклав Борис Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – С. 355 – 403.

51. Справжні імя та прізвище Марка Вовчка

Б Марія Вілінська

Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2004. – С. 300.

52. Характеристика «чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий посіпака» стосується героя «Кайдашевої сімї» Івана Нечуя-Левицького

Д Карпа

Українська література: Хрестоматія для 10 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів/ Упоряд. П.П.Хропко, В.Ф.Погребенник. – К.: Ковчег, 2003. С.10 – 59.

53. Співавтором роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повнібув

Д Іван Білик

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 54.

54. Кульмінацією новели Михайла Коцюбинського “Intermezzo” є

Б зустріч митця із селянином

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 248 – 252.

55. У романі Василя Барки «Жовтий князь» символом невмирущості народу виступає

А церковна чаша

Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загально освіт. навч. закл. – Част. ІІ. / Упоряд. Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, А. Б. Гуляк. – К.: Освіта, 2006. –С. 135 – 159.

Прочитайте поезію Івана Франка та виконайте завдання 56–60 до неї.

Як почуєш вночі край свойого вікна, Що щось плаче і хлипає важко, Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна. Не дивися в той бік, моя пташко! Се не та сирота, що без мами блука, Не голодний жебрак, моя зірко; Се розпука моя, невтишима тоска, Се любов моя плаче так гірко.

56. Твір належить до

Г інтимної лірики

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 134 – 136.

57. Поезія включена до збірки

Б «Зівяле листя»

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 134 – 136.

58. Говорячи у другій строфі про свою любов, поет використовує

А антитезу

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 476.

59. Віршовий розмір твору

Д анапест

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 501.

60. У творі використано

Б перехресне римування

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 504.

Завдання 61–64 мають по сім варіантів відповіді, із яких правильним може бути ОДИН, ДВА або БІЛЬШЕ варіантів.

61. Жанрові ознаки народної думи

А ліро-епічний характер;

Б речитативність;

Д дієслівне римування;

Е наявність заспіву;

Є супровід кобзи, бандури або ліри.

Українська література: Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року: У 3-х част. / Автор-упорядник Р.В.Мовчан. – Частина друга. – К.: Генеза, 2003. – С. 3 – 5, 18 – 31.

62. До модернізму належать художні напрями

Д символізм

Е імпресіонізм

Є екзистенціалізм

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 491 – 496.

63. В уривку з поезії Павла Тичини Арфами, арфами…”

Арфами, арфами

золотими, голосними обізвалися гаї

самодзвонними:

йде весна

запашна,

квітами-перлами

закосичена, –

використані такі художні засоби

В метафору;

Г неологізм;

Е епітет;

Є інверсію.

Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – С. 476.

64. Прочитайте уривок з кіноповісті Олександра Довженка Зачарована Десната визначте, які художні засоби використав письменник для створення образу дядька Самійла. Він був косар. Він був такий великий косар, що сусіди забули навіть його прізвище і звали його Самійло-косар, а то й просто Косар. Орудував він косою, як добрий маляр пензлем чи ложкою, – легко і вправно. Коли б його пустити з косою просто, він обкосив би всю земну кулю, аби тільки була добра трава та хліб і каша”.

Б порівняння;

В гротеск;

Д метонімія;

Е гіпербола;

Є епітет.

Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Ковальчук О. Г. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – С. 255 – 260.

Информация с сайта http://www.testportal.com.ua

загрузка...
загрузка...

Политика

Первые результаты голосования на выборах президента Франции на заморских территориях
Первые результаты голосования на выборах президента Франции на заморских территориях 1421

Лидерами пока что считаются лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.

Австралия ответила на угрозы Северной Кореи
Австралия ответила на угрозы Северной Кореи 4489 1

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп посоветовала Ким Чен Ыну потратить деньги на жителей КНДР, а не на ядерное оружие.

В Северной Корее задержали профессора из США
В Северной Корее задержали профессора из США 627

Информация о причинах и деталях ареста пока не разглашается.

Происшествия

Пострадавшими представителями ОБСЕ в Донбассе были американец и немка
Пострадавшими представителями ОБСЕ в Донбассе были американец и немка 340 1

Гражданин США погиб, женщина из Германии получила ранения.

Во время пожара на одесском рынке отравились 7 полицейских
Во время пожара на одесском рынке отравились 7 полицейских [фото] 350

22 апреля в Одессе произошел пожар на рынке "Северный". Огонь уничтожил повредил 149 торговых павильоны на площади около 700 квадратных метров. Пострадали также прибывшие на место ЧП полицейские.

В Греции неизвестные атаковали турецкое консульство коктейлями Молотова
В Греции неизвестные атаковали турецкое консульство коктейлями Молотова 72

К счастью, обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Экономика

Денис Костржевский:  На данном этапе аэропорт  Киев  временно приостановил диалог с Ryanair
Денис Костржевский: "На данном этапе аэропорт "Киев" временно приостановил диалог с Ryanair" 621 3

Ирландская авиакомпания желает снижения аэропортовых сборов, но у "Киева" нет возможности.

В Украине возросло производство шоколада
В Украине возросло производство шоколада 859 7

Украинцы стали потреблять больше сладостей.

Суд признал незаконным постановление НБУ о банкротстве банка  Хрещатик
Суд признал незаконным постановление НБУ о банкротстве банка "Хрещатик" 289 1

В Фонде уверены, что НБУ правомерно вывел банк "Хрещатик" с рынка из-за выявленных манипуляции с активами.

Общество

Родной город премьера Гройсмана признан лучшим
Родной город премьера Гройсмана признан лучшим 326 1

В ежегодном конкурсе "Самый лучший город для жизни" участвовало 22 мегаполиса.

Крым засыпало апрельским снегом
Крым засыпало апрельским снегом [фото, видео] 732 1

В конце весеннего месяца аннексированный Россией южный украинский полуостров стал белым. 23 апреля Симферополь и еще несколько городов накрыло зимней стужей и выпал снег.

В Госпогранслужбе прокомментировали выдворение из Украины Лолиты
В Госпогранслужбе прокомментировали выдворение из Украины Лолиты 1249 1

Российская певица Лолита не сможет въезжать в Украину на протяжении трех лет. Ее сняли с поезда "Москва - Киев" 23 апреля в пункте пропуска "Конотоп" из-за посещения аннексированного Крыма.

Светская хроника и ТВ

Лолита пожелала тем, кто не пустил ее в Украину, закончить жизнь плохо
Лолита пожелала тем, кто не пустил ее в Украину, закончить жизнь плохо [видео] 10828 20

По поводу того, что 53-летняя певица оказалась невъездной в страну, в которой родилась, даже пограничники высказали ей соболезнования.

Украинка, выигравшая конкурс Supermodel International-2017, мечтает о карьере ангела Victoria Secret
Украинка, выигравшая конкурс Supermodel International-2017, мечтает о карьере ангела Victoria Secret 641 1

19-летняя обладательница титула "Мисс Украина-Вселенная - 2016" Алена Сподынюк добавила к своей короне еще одну – супермодельную.

Певице Лолите запретили въезд в Украину
Певице Лолите запретили въезд в Украину [видео] 2392 14

Артистку сняли с поезда в Сумской области. Причиной стало посещение с концертом Керчи в 2015 году.

Спорт

Свитолина в четвертый раз подряд обыграла Кербер, но Украина уступила Германии
Свитолина в четвертый раз подряд обыграла Кербер, но Украина уступила Германии 18

Матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации завершился со счетом 3:1 в пользу немок

Где и когда смотреть бой Кличко против Джошуа
Где и когда смотреть бой Кличко против Джошуа 1914 1

29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится бой 41-летнего украинца Владимира Кличко против 27-летнего британца Энтони Джошуа.

Сын Роналду порадовал фанатов первым красивым голом
Сын Роналду порадовал фанатов первым красивым голом [видео] 795

Мальчик впервые продемонстрировал свои футбольные навыки.